Wartość:0,00 pln
Ilość:0szt.
Jesteś tutaj: Strona główna > PROJEKT

PROJEKT
PROGRAM EDUKACYJNY DECOUPAGE
"Kolorowe pomysły-kolorowe działania"

Program edukacji plastycznej proponowany w zakresie wychowania estetycznego i aktywności artystycznej dla dzieci w wielu od 4 lat.

1.DECOUPAGE. Co to jest?

Uważa się, że decoupage to technika, która pochodzi ze wschodniej Syberii, skąd
przywędrowała do Chin, a stamtąd w trakcie wymiany handlowej trafiła do Włoch, Francji
innych krajów Europy. Przez wieki wykorzystywano ją do ozdabiania mebli, fragmentów
wewnętrznej i zewnętrznej architektury domów i okien, do zdobienia lampionów, różnych
narzędzi, przyborów, pudełek i przedmiotów codziennego użytku. W dwudziestym wieku
technika decoupage zanotowała swoje wielkie odrodzenie, a wybitnych twórców
pracujących techniką decoupage zaczęto uznawać za artystów.
W ostatnich latach zyskuje sobie popularność także w Polsce jako bardzo ciekawa i
kreatywna forma spędzania wolnego czasu. Uznano również, że ten rodzaj twórczej
aktywności, który polega na ozdabianiu różnych przedmiotów z drewna, kartonu, papieru,
szkła, metalu czy plastiku ma istotne walory użytkowe, estetyczne, edukacyjne i co
ciekawe terapeutyczne.

2.CELE I ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE PROJEKTU- przewidywane rezultaty.

Zgromadzone dotąd doświadczenie w mojej pracy z dziećmi, przy realizacji tego
programu w placówkach przedszkolnych, min.u”Misia Czarodzieja”, „U Słonia
Szczęściarza” na warszawskiej Pradze pozwalają stwierdzić, że proponowany projekt
dobrze wpisuje się w realizację celów edukacyjnych i wychowawczych określonych w
programach wychowania przedszkolnego przez sztukę, a szczególnie przez różne formy
aktywności plastycznej dzieci.
Konsultowany Program z Dyrektorkami Przedszkoli, w których program był realizowany:
Panią Dyrektor Krystyną Smolińską, Panią Dyrektor Marzeną Nowak oraz Doradcą
Metodycznym panią Krystyną Aniszewską potwierdzają,że :
·odpowiada on na potrzebę kształcenia umiejętności dzieci w zakresie wypowiadania się za
pomocą różnych technik plastycznych;
·umożliwia wyrażanie własnych myśli i emocji w różnych formach;
·rozwija poczucie estetyki i wrażliwości na piękno
·motywuje dzieci do wypowiadania się w oryginalnej formie plastycznej z wykorzystaniem
różnych materiałów i różnych środków wyrazu plastycznego takich jak: kolor, barwa, kształt,
wielkość, rodzaj materiału, itp.;
·pomaga w realizacji ważnego programowego celu wychowania przez sztukę
·budzi poczucie wrażliwości estetycznej
·stwarza szansę na doznawania satysfakcji i przyjemności z realizowania własnych pomysłów
i działań plastycznych
·budzi wiarę dzieci we własne możliwości twórcze i daje poczucie autorstwa
·pobudza wyobraźnię i rozwija pracę zmysłami: wzroku i dotyku.
·usprawnia dzieci manualnie
Odwołując się do zgromadzonych doświadczeń pragnę podkreślić, że:
·proponowane zajęcia są akceptowane przez dzieci, budzą ich ciekawość, a swoją prostotą,
bogatą tematyką i kolorystyką silnie oddziaływają na emocje;
·wykonane samodzielnie prace, są indywidualne i niepowtarzalne przez co stają się dla
dzieci bardzo ważne, budząc podziw i zachwyt. Rośnie poczucie autorstwa, poprawia się
samoocena i samoakceptacja dziecka;
·zajęcia – warsztaty decoupage zaspokajają potrzebę wyrażania emocji, rozwijania
koordynacji ruchowej i sprawności manualnej. Uczą planowania własnej pracy i wymyślania
„własnych projektów” z zastosowaniem różnych materiałów dla ich realizacji
·zindywidualizowany sposób prowadzenia warsztatów,poprzez stopniowanie trudności,
umożliwia każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu, niezależnie od stopnia sprawności
manualnej
·cykliczność zajęć ,zapewnia sukcesywny rozwój umiejętności plastycznych

3.RÓŻNORODNOŚĆ TEMATYCZNA ZAJĘĆ

Warsztaty decoupage są niezwykle ciekawe także przez to, że tematycznie mogą
nawiązywać i nawiązuję do bardzo różnych okazji, wydarzeń, tradycji, świat i
uroczystości, także rodzinnych. Stają się przez to bliskie dzieciom. Dobry przykład
stanowią tu zajęcia prowadzone (w okolicy) w klimacie świąt Bożego Narodzenia. To
niezwykła okazja do budzenia emocji, pomysłowości i kreatywności dzieci. To szansa na
wymyślanie i przygotowanie różnorodnych upominków i prezentów świątecznych,
tworzenie świątecznych ozdób. Podobnie reagują dzieci na zajęcia związane z
Wielkanocą. Ciekawe rezultaty przynoszą także zajęcia, których celem jest przygotowania
„wyrobów artystycznych” na kiermasze placówek edukacyjnych, organizowane da dzieci,
rodziców i przyjaciół przedszkola. Istotnym walorem proponowanych zajęć jest również
fakt, że mogą być organizowane jako plastyczne zajęcia warsztatowe z udziałem
rodziców.

4.MATERIAŁY STOSOWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ

W technice decoupage stosujemy materiały całkowicie bezpieczne. Są to materiały na
bazie wody, takie jak kleje, lakiery, farby akrylowe, craki jedno i dwuskładnikowe,
różnego rodzaju pasty koloryzujące i złocenia, itp.
Jako materiałów używamy papieru i wyrobów na bazie papieru: kartonów, gazet, różnego
rodzaju wydawnictw, serwetek, wydruków komputerowych, szablonów i dekorów
tekturowych, itp. W zależności od rodzaju planowanych zajęć wykorzystujemy także
różnego rodzaju dostępne materiały drewniane i drewnopochodne (galanteria drewniana).
Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie z realizacji programu w 2 przedszkolach,
decoupage stanowi wyjątkową szansę na kolorowe ozdabianie różnego rodzaju
przedmiotów użytku codziennego.

5.REKOMENDACJE:

Z głębokim przekonaniem i odpowiedzialnie pragnę rekomendować warsztaty i zajęcia
decoupage do pracy z dziećmi w przedszkolach.
Przedstawione wcześniej cele i założenia tych zajęć sprawdziły się zarówno w mojej pracy
z dziećmi w placówce, którą prowadzę w Warszawie przy Al.Waszyngtona 122, jak i w
trakcie zajęć przeprowadzonych we wspomnianych już przedszkolach. Potwierdzają to
przedstawione w załączeniu opinie i rekomendacje Dyrektorek i nauczycielek tych
placówek.

Program został przygotowany w pracowni CRAFTROOM,
Warszawa Al.Waszyngtona 122 tel.602 269 607
autorka: Jolanta Olkowska.